Fælles hovedsangbog

 

  Forside    Udvalget    Sange    

Dokumenter

Kommissorium

Rapporten november 2005

Principper for arbejdet med tekstharmonisering

Flow i udvalgsarbejdet

 

De fire

 

     KFS            LM             ELM       IM

Det er de ledende bestyrelser i de fire organisationer, der er ansvarlig for arbejdet med at udvikle en ny fælles sangbog. 

 

Fælles Sangbogsudvalg © 2007