Sangoversigt Sangoversigt 772 sange - 772 under behandling

ID-nrTitel
Under behandling
Frdig
2Af dybsens nød, o Gud, til dig
5Aldrig er jeg uden våde
803Alene Kristus er mit håb
7Aleneste Gud i Himmerig
8Alle dage han mig leder
823Alle gode gaver
9Alle Herrens veje er kun
10Almagts Gud, velsignet vær
14Alt, hvad med Adam i faldet vi tabte
15Alt, hvad som fuglevinger fik
16Alting, både småt og stort
12Alt skal tjene til det bedste
13Alt står i Guds faderhånd
17Arbejd, til natten kommer
18At begynde med dig
769At leve Gud nær
900At se Guds egen Søn i gru
20At tro, det er at lægge
21Bagfra og forfra omslutter du mig
22Beder, og I skulle få
23Befal du dine veje
24Behold os, Herre, ved dit ord
416Bjerge må vige (ny titel)
26Bliv hos mig, kære Herre Krist
27Bliv hos os, når dagen hælder
28Bliv i Jesus, vil du bære frugt
749Blodet, som randt
29Blomstre som en rosengård
30Bogen om Jesus er bogen for mig
31Bred dine nådes-vinger
33Bryd frem, mit hjertes trang at lindre
897Bryd ud i tak og jubelkor
34Bryd ud, min sjæl
35Brødre og søstre! Vi skilles
39Dagen, den yderste, frydefuld bliver
887Dagen går på hæld
916De fletted en krone
42Dejlig er den himmel blå
43Dejlig er jorden
45Dejligt det er at tjene Gud
40De kommer fra øst og vest
770De lånte en krybbe
750Den bøn, som det er sværest at be
46Den dag, du gav os
48Den grund, hvorpå jeg bygger
778Den Gud, der skabte lyset
49Den klare sol går ned
751Den kærlighed, som Gud har vist
50Den mørke nat forgangen er
834Denne time gir jeg i din hånd
51Den plads er dog bedst
52Den signede dag med fryd vi ser
56Den, som bor i den Højestes skjul
53Den store hvide flok vi se
54Den tro, som Jesus favner
55Den yndigste rose er funden
58Der aldrig var nogen som Jesus på jord
59Der eksisterer slet intet mere
752Der er en forløser
60Der er en Gud, der aldrig glemmer
61Der er en port, som åben står
62Der er et hjerte, som for dig banker
929Der er et håb
63Der er et yndigt land
64Der er liv i et blik
874Der er magt i de foldede hænder
65Der er noget i luften
831Der lød ingen susen
67Der sad en fisker så tankefuld
762Der skal komme en dag
933Der var én, der tog min fremtid
68Der var én, som var villig
69Det betyder mindre her i verden
927Det dufter lysegrønt af græs
70Det ene, der står
821Det er dig, som jeg nu kalder
753Det er dit blod
71Det er en sand og troværdig tale
72Det er Gud, som al æren skal ha
928Det er Jesus, og ham alene
954Det er påske
73Det kimer nu til julefest
74Det koster ej for megen strid
75Det koster mer, end man fra først betænker
76Det lakker nu ad aften brat
41De tro'de, at Jesus var borte
77Det skal ej ske ved kraft og magt
78Det skete for mig
79Det træ, som du planter i dag
80Det var ikke en nat som de andre
81Dig vil jeg elske, du min styrke
82Dig være ære
89Dine løfter er mange
83Din frelser står for hjertets dør
84Din konge til dig kommer
85Din kærlighed, o Frelser, os forene
86Din lovsang, o Fader i Himlen
936Din nåde er ny hver en morgen
87Din rigssag, Jesus, være skal
90Dit ord, o Jesus, skal bestå
91Dit værk er stort, men jeg er svag
92Drag mig, o Jesus, ind i din favn
93Dristig nu, mit bange hjerte
744Du blev strakt ud på korsets træ
94Du byder mig, o Jesus, til dit bord
773Du er den Højeste
95Du evige klippe
96Du folk, som kristne kaldes vil
942Du former blomstens blade
827Du føder og du klæder
97Du fødtes ind i dødens land
98Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
754Du gode Gud
952Du har hånd om os
825Du har åbnet mine øjne
108Du, Herre Krist, min frelser est
99Du kalder til dit alterbord
100Du kan ikke tro
761Du klager så ofte
755Du levende Ord
102Du må komme til Jesus
953Du og jeg
886Du omslutter mig
553Du sjæl, som så bange (ny titel)
103Du skabte den vældige brændende sol
109Du, som bryder lænker
110Du, som freden mig forkynder
111Du, som går ud fra den levende Gud
112Du, som har tændt millioner af stjerner
114Du, som vejen er og livet
763Du steg ned i flodens vand
918Du var til stede
105Du ved det nok, mit hjerte
740Du vidste, det var sidste gang
107Du Ånd fra kirkens første tider
106Du ømme faderhjerte
115Dybe, stille, stærke, milde
116Dybt hælder året
741Døm ikke den, der falder
921Elsket før mit liv blev til
117En fattig synder
128Engang leved jeg for verden
119En lærke letted
881En morgen vågner Adam op
121En nådestol Herren Gud har givet
122En rose så jeg skyde
930En spire voksed frem
907En stald og en krybbe
124En stille, høstlig brusen
123En stille stund hos Jesus
125En underfuld frelser jeg ejer
127En ven frem for andre
129Er det ringe kår at tjene
130Er det sandt, at Jesus er min broder
132Et barn er født i Betlehem
133Et barn er os født
134Et barn i dag er os givet
135Et navn blot jeg ved
136Et trofast hjerte, Herre min
748Et træ, der ikke bærer frugt
774Evige Gud
137Fader, du har skabt det hele
138Fader, hav tak for det år
809Fader, Søn og Helligånd
810Far, jeg kommer til dig nu
811Far, må vi sidde lidt hos dig
140For af nåde blev du frelst
141For den dag, som gået er til ende
142For dig, o Herre
143For hedningernes skare
920For Himlens trone
144For intet, for intet
812For kun hos Gud
146Forløsningen er vundet
145For mig den Herre Krist forlod
148Fortæl det gamle budskab
149Fra Frelseren på korsets træ
150Fra Himlen højt kom budskab her
775Fra Himlen kom du herned
819Fra Himlen kom Guds pinseild
152Frelseren er mig en hyrde god
151Frelser, o tag min hånd
153Fremad i Jesu navn
155Fryd dig, du frelste sjæl
157Frydetonen går mod tronen
949Frygt for døden
160Fårene vendte sig hver til sin vej
158Fædrenes tro
161Gak ud, min sjæl
162Gak under Jesu kors at stå
163Gennem stilhed og tillid
168Giv mig, Gud, en salmetunge
167Giv mig i dag, o Herre kær
170Giv os mange stille stunder
169Giv os nu en nådestund
172Glade jul
171Glad jeg stedse vil bekende
173Glæd dig, du jord
175Glædens Herre, vær vor gæst
182Gud, dig alene
813Gud, din nåde er større
808Gud, du har givet os frygtelig magt
183Gud, du, som lyset
186Gud, efter dig jeg længes
926Gud ene tiden deler
814Gud er din hvile
963Gud er min hyrde
176Gud har bestemt enhver, som tror
177Gud har fra evighed
840Gud, hvorfor gjorde du dog det
944Gud, jeg vil skjule mig i dig
184Gud, lad dit ord i nåde lykkes
185Gud, min bøn den er så lille
188Guds barn jeg er
189Guds fred er ren som morgenluft
190Guds igenfødte, ny-levende sjæle
179Gud skal alting mage
180Gud ske lov, nu har jeg livet
191Guds kirkes grund alene
192Guds kærlighed ej grænse ved
193Guds menighed er jordens største under
898Guds menighed, tag Herrens rustning på
876Gud, som var og er og bliver
194Guds ord det er vort arvegods
776Guds store kærlighed
195Guds Søn har gjort mig fri
842Gud, vi er i gode hænder
187Gud, vor Fader
181Gud være med jer, til vi ses igen
777Gå i fred
198Gå mig ej forbi, o Frelser
196Gør det lidet, du kan
197Gør døren høj
199Halleluja! syng om Jesus
826Ham takker alle vi med sang
200Han er opstanden
201Han fødtes på vor jord
786Han kommer til Jesus om natten
858Han sad i fængsel
205Hans navn skal kaldes Jesus
820Han stod op, før dagen gryed
204Han søgte mig i nåde
206Har du hørt historien om hans blod
208Har du mod at følge Jesus
209Har du prøvet at tro
210Har du set en pottemager
211Har hånd du lagt på Herrens plov
844Har vi sten i vore hænder
941Hav bælte om lænden
214Hele vejen går han med
215Hele vejen vil han lede
217Hellige Fader, nær du os nu være
216Hellig, hellig, hellig
219Helligånd, vor sorg du slukke
221Her kommer, Jesus, dine små
223Her, mens alt er stille
835Herre, at se dig
229Herre, din jord giver mad
230Herre, dit ord er min tilflugt
787Herre, du kaldte disciple
231Herre, du min tilflugt altid var
845Herre, giv mig dine øjne
224Herre Gud! Dit dyre navn og ære
232Herre, gør det stille i mit indre
233Herre, gør mig stille
234Herre, ifør mig din kraft
846Herre, jeg har dig hjertelig kær
235Herre, jeg vil gerne takke
236Herre, jeg vil gerne tjene
225Herre Jesus, du som sagde
226Herre Jesus, stærk og mild
227Herre Jesus, tag mit hjerte
228Herre Jesus, vi er her
860Herren af søvne opvågned
243Herren er konge
244Herren er min styrke
247Herrens venner ingen sinde
847Herren velsigne dig
238Herre, når din time kommer
239Herre, om du med din hjælp
240Herre, samle nu os alle
884Herre, se på os
241Herre, tal, din tjener hører
899Herre, tal, når vi samles her
242Herre, til dig må jeg komme
249Hil dig, Frelser og Forsoner
251Hjerte, løft din glædes vinger
253Hos Gud er evig glæde
255Hvad end her i verden
256Hvad er den kraft
257Hvad er dit håb for evigheden
258Hvad er vort liv
796Hvad gør vi, når klokken er faldet i slag
260Hvad Jesus gjorde
262Hvad siger de timer
263Hvad skal jeg give min frelser
264Hvad var det dog, der skete (Den blå anemone)
265Hvem banker så sagte
266Hvem er dog han, som kommer
931Hvem er retfærdig
267Hvem har en sådan Gud som vi
908Hvem kan forstå
268Hvem som helst bliver frelst
269Hverdagskristen vil jeg være
270Hviledag, hvor skøn du er
271Hvilken ven vi har i Jesus
290Hvordan de skifter, mine år på jorden
292Hvordan takker vi vor Herre
274Hvor det nye liv sig rører
277Hvor er det trygt at lægge
278Hvor er du
279Hvor finder vel hjertet
293Hvorfor skal jeg sørge
788Hvorfor valgte du
281Hvor går du, hvor går du
919Hvor går jeg hen
282Hvor herligt klinger Jesu navn
283Hvor jeg går i skove, bjerge, dale
838Hvorledes kan jeg vide
294Hvorledes skal jeg møde
284Hvor lifligt det er at møde
285Hvor skal jeg synder hen
286Hvor smiler fager den danske kyst
287Hvor stor er Herrens trygge fred
288Hvor stort, min Gud
289Hvor underlig er du
273Hvo vil mig anklage
807Håbet bryder frem på jord
295Hør dog, min sjæl
298Hører, I, som græde
296Hør, hvor englesangen toner
297Hør, hvor Jesu stemme lyder
299Høstens Herre hører jeg
300I al sin glans nu stråler solen
743I blev skabt som mand og kvinde
301I dag er nådens tid
305I denne søde juletid
302I den stille aftenstund
304I den time, vi ej venter
862I dine hænder
306I dine hænder, Fader blid
308I dåben lukkes op den dør
307I dødens bånd vor frelser lå
830I en stald ved Betlehem
321I er hele verdens lys
958I et æsels ædetrug
309I fred vil jeg lægge mig ned
311I frelsernavnet Jesus
324Igennem verdens lande
312I Himlen er en gylden stad
314I Himmelen har vi en ypperstepræst
315I Himmelen, i Himmelen
746I husker den evige tvivler
824I Jesu navn går vi til bord
316I Jesu spor vi trygt tør vandre
317I Jesus søger jeg min fred
325Ikke alle dage er lige
780Ikke en spurv til jorden
318I kristne, I, som kaldes vil
947Imellem nattens stjerner
319I min hverdag
863I min Jesu hånd
320I nat skal for- og fremtid mødes
864Ingen er som du
327Ingen er så tryg i fare
328Israel end fredløs findes
836I stilhed og med tillid
322I syndsforladelsens rige
323I østen stiger solen op
329Ja, engang mine øjne skal
865Ja, vi tror på påskemorgen
330Jeg behøver dig, o, Jesus
904Jeg bor et sted
331Jeg er ej mer min egen
332Jeg er en gæst og fremmed
948Jeg er en sejler
334Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
335Jeg er i Herrens hænder
866Jeg er med i menigheden
336Jeg er så glad hver julekvæld
337Jeg er træt og går til ro
338Jeg flakkede længe
339Jeg går i fare, hvor jeg går
340Jeg har en tjeneste
341Jeg har en ven, som elsker mig
343Jeg har en ven, som gav sit liv
342Jeg har en ven, så tro, så mild
344Jeg har et budskab, en hilsen
345Jeg har et pas i hånden
346Jeg har et vigtigt spørgsmål
347Jeg har ofte søgt, o Herre
348Jeg har vandret med Jesus
373Jeg, Herren, åbner nu min hånd
937Jeg hviler trygt i din nåde
350Jeg kan ikke tælle dem alle
351Jeg kender et navn
959Jeg kommer helt udkørt
352Jeg kommer, Herre, til dit alter
353Jeg løfter op til Gud min sang
917Jeg priser dig, min frelses Gud
356Jeg ser dig, søde Lam
848Jeg ser gennem mørket
357Jeg står for Gud
358Jeg synge vil om Jesus
359Jeg så ham som barn
861Jeg takker dig, Skaber
360Jeg tror på de helliges samfund
789Jeg tror på jordens forvandling
361Jeg tænkte, jeg vidste
363Jeg ved det, Gud
291Jeg ved ej, hvorfor Himlens Gud (ny titel)
364Jeg ved en kilde
365Jeg ved et navn
366Jeg ved ikke, hvad der skal møde
367Jeg ved, på hvem jeg bygger
793Jeg vil gi dig, o Herre, min lovsang
372Jeg ville gerne eje
369Jeg vil prise min genløser
370Jeg vil selv gå foran
371Jeg vil synge ud for alle
903Jeg vil takke dig, Far
374Jert hus skal I bygge
375Jerusalem, Guds helgenstad
376Jerusalem, Jerusalem
402Jesus! Frelser og Befrier
377Jesus alene mit hjerte skal eje
760Jesus blev født i en stald
389Jesus, din søde forening at smage
783Jesus, du den største
794Jesus, du er konge
391Jesus, du kaldte mig engang
378Jesus elsker mig
379Jesus for verden
850Jesus, Guds Søn
380Jesus gælder i mit sted
404Jesus han er syndres ven
393Jesus, hjælp mig vandre
394Jesus, hold mig ved dit kors
395Jesus, hvor du bange stred
396Jesus, Jesus, Jesus sigter
397Jesus, kom dog nær
925Jesus Krist, du gav mig livet
383Jesus kær, vær mig nær
398Jesus, lad din bange due
384Jesus lever, graven brast
399Jesus, min drot
400Jesus, mit liv
386Jesus os til trøst og gavn
401Jesus, tag mit arme hjerte
889Jesus tar sig af den ene
403Jesus – det eneste
405Jubler, hver en sjæl på jord
406Julebudet til dem, der bygge
407Julen har bragt velsignet bud
408Julen har englelyd
409Julen nu atter er inde
413Kender du den livsens kilde
414Kimer, I klokker
415Klippe, du som brast for mig
417Klokken slår, tiden går
418Klynke og klage
423Kom, alle kristne
901Kom, Gud Helligånd
799Kom, hjælp mig, Herre Jesus
427Kom, lad os nu på børnevis
938Komme dit rige iblandt os
419Kom nu alle
420Kom og se
868Kom og se
421Kom og velkommen
428Kom, regn af det høje
430Kom, sandheds Ånd
964Kom, som du er
422Kom til korset
852Kom til os
934Kristne, se opad
431Krist stod op af døde
432Kristus er opstanden
433Kristus er verdens lys
435Kristus, Konge, du regerer
436Kristus, på korset
943Kristus som et lys
785Kron ham, Guds Offerlam
437Krybberummets julegåde
438Kun en dag, et øjeblik ad gangen
440Kære Gud, i min bøn
441Kærligheds og sandheds Ånd
442Lad det klinge sødt i sky
443Lad dit rige alle vegne
444Lad intet i verden os skille
445Lad komme dit rige
32Lad mit liv indvies til dig (ny titel)
446Lad os vort møde
447Lev for Jesus
449Lille fugl så glad
450Lille Guds barn, hvad skader dig
452Livsalige dag
454Loven er et helligt bud
455Lover den Herre
456Lover Herren
457Lovet være du, Jesus Krist
851Lovpris Gud, min sjæl
453Lov, pris og tak
459Lovsynger Herren
466Lærken lig i morgengry
463Lær mig at bede
894Lær mig at bede af hjertet
464Lær mig at kende
465Lær mig, nattens stjerne
467Løft dine øjne
468Løft dit blik mod Himlen
469Løfterne kan ikke svige
470Maden på bordet
471Markerne modnes til høsten
472Med en evig kærlighed
473Med Gud og hans venskab
474Med vore lamper rede
869Min fortjeneste
476Min frelser jeg gerne vil følge
477Min frelser mig af døden drog
478Min fremtidsdag er lys og lang
882Min Gud, jeg vil takke dig
870Min Gud – et nådens væld
479Min Jesus, lad mit hjerte få
480Min lod faldt så lifligt
483Min sjæl, du Herren love
895Min sjæl har kun sin ro i Gud
481Min sjæl nu Herren tak må sige
482Min sjæl ophøjer Herrens navn
484Min skat er stor
486Mit hjerte altid vanker
487Morgenens lysning
488Morgenstund har guld i mund
489Måne og sol
490Naglet til et kors på jorden
491Nattens skygger sagte viger
492Navnet Jesus blegner aldrig
493Nok nåden dig er
495Nu bede vi den Helligånd
496Nu blomstertiden kommer
497Nu ebber dagens timer
965Nu er det slut, Gud
499Nu er jord og himmel stille
500Nu er min trældom endt
501Nu evigt vel
502Nu falmer skoven
503Nu folder jeg hånd og tanke
504Nu fryde sig hver kristen mand
505Nu går solen sin vej
801Nu har du taget fra os
507Nu hviler mark og enge
875Nu i den hellige time
508Nu kom der bud
510Nu lover min sjæl
509Nu lov og pris
955Nu må du blot være barn
511Nu rinder solen op
747Nu står der blæst om cykelsti
512Nu takker alle Gud
910Nu tændes tusind julelys
516Nuvel, min Gud
514Nu vil vi sjunge
515Nu vågner blomsten
517Nåden er hver en morgen ny
518Nåden, nåden den er fri
519Når dagens gerning ender
520Når for Jesus dagen endte
521Når fuglen blir mættet
523Når Jesus udsår den gode sæd
525Når mit hjerte ængster sig
526Når mit øje, træt af møje
527Når sorgens mørke skyer
528Når stjernerne skælver
924Nærmere, Gud, til dig
556O, at jeg kunne min Jesus prise
529O du Guds Lam
530O du Guds Søn
531O du min Immanuel
828O, du som mætter liden fugl
532O Gud, hvor er det sælsomt stort
561O, havde jeg dog tusind tunger
534O Helligånd! mit hjerte
535O Herre Jesus, hør mit råb
536O Herre Jesus, nær du være
537O Herre Krist! dig til os vend
538O, Herre, led du mine trin
539O Herre, ondskabsmagter
540O hoved, højt forhånet
562O, hvad er vel al jordisk glæde
565O, hvor saligt her at vandre
566O, jeg ved et land, hvor Herren Gud
542O Jesus, dit navn er en fæstning
543O Jesus, dit navn er i nøden
544O Jesus, du som tro i hjertet vækker
547O Jesus, værn du om min sjæl
548O Jesus, åbne du mit øje
569O, kom dog til Frelseren
550O kristelighed
570O, lad Jesus-sangen klinge
571O, Lammets blod
572O, lytter til, I folk
584Om han kom nu i dag
585Om jeg havde alt, men ikke Jesus
587Om nogen mig nu spørge vil
588Om nåde og ret
573O, måtte snart dog ilden brænde (ny titel)
594Op! thi dagen nu frembryder
595Op! våg og bed
590Op, al den ting
591Op, alle folk
592Op, alle, som på jorden bor
593Op, I kristne, ruster eder
598Opstanden er Kristus
859Opstandne Herre, du vil gå
589Op Zion, vær rede
552O salige stund
574O, salige stunder
575O, send os ikke ud alene
576O, store Gud
554O store Gud, din kærlighed
578O, søg ej hjælp hos andre
579O, tænk, hvilket under
582O, tænk hvor stort
555O tænk, når engang samles skal
599Pris ske dig, Herre og Konge
549Pris være dig, o Jesus god (ny titel)
601På Betlehems marker
913På den første dag
602På denne dag vi se Guds Søn
605På Golgata kors, min Frelser
606På Gud alene
607På Jerusalem det ny
915På jorden råder dødens magt
608På nåden i Guds hjerte
609Påskemorgen slukker sorgen
610Rejs dig, Guds menighed
611Rejs op dit hoved
612Ren og retfærdig
613Råb det ud
616Salige vished
614Salig vandrer jeg her på jord
619Samme Jesus
805Se det Guds Lam
620Se ej på mig
623Se, en konge ud til sejer
804Se, han træder frem
806Se, hvilken morgen
624Se, hvor nu Jesus træder
625Se, Kristus er den samme
626Se, liljen på marken
633Send bud til ham
627Se, nu stiger solen
622Se på figentræet
635Ser du en sønderknust bror
632Se, solens skønne lys og pragt
628Se, tiden er kort
629Se, universets Herre
630Se, vi går op til Jerusalem
636Sig alting til Jesus
637Sig månen langsomt hæver
639Skal fri og frelst vi hist
640Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
641Skulle jeg dog være bange
642Skulle jeg en kristen være
645Slip os arme ej
883Som bonden så'de
647Som den gyldne sol frembryder
648Som du er, så fuld af synder
649Som en forsmag på at feste
829Som en ganske given sag
902Som en herlig Guddomskilde
650Som en strøm af nåde
651Som forårssolen morgenrød
652Som Guds Israel i fordums dage
411Som jeg nu er (ny titel)
923Sorrig og glæde
654Stat op, min sjæl
766Stenen var væltet
655Stiftet Guds Søn har på jorden
656Stille er min sjæl
659Stille, min sjæl, for Jesus
658Stille nat, hellige nat
890Store og mægtige
879Stor er din trofasthed
661Stormen hviner, vandene oprøres
662Strømme af nåde skal komme
663Stå fast, min sjæl
664Synden er for Gud bekendt
665Syng en lille sang (ny titel)
957Syng lovsang, hele jorden
667Syng om Herren
669Så blomster, og blomster vil spire
670Så går en dag bort
672Så tag mig da ved hånden
673Så vide om land
668Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus
677Tak, at du tog mine byrder
892Tak for al din fødsels glæde
871Tak for alt, du har gjort
674Tak for dit nådeord
675Tak for hvad du os har undet (ny titel)
909Tak for korsets død
872Tak for nådens under
922Tak, Gud Helligånd
678Tak, Herre, for vor bibelbog
676Tak og ære være Gud
679Tal om Jesus, han er Livet
680Tal til mit hjerte om Jesus
682Til det herlige land over sky
790Tilgiv os, Herre
683Til himlene rækker
684Til tjeneste for Kristi skyld
687Tænk, hvilken nåde
688Tænk, jeg er døbt
689Tænk, når engang den tåge
690Tænk, når jeg i Himmerige
686Tænk på dit ejendomsfolk
691Uforskyldt er jeg Guds kære barn
935Universets dimensioner
695Var det mig, du mente, Herre
697Ved Jesu fødder
699Ved korsets fod hos Jesus
701Vejen opad er fri
702Velkommen her
703Velkommen igen, Guds engle små
657Vent dog kun (Ny titel)
914Verdensløbet er i dine stærke hænder
713Vidste naturen, at Himlenes Herre
714Vidunderligst af alt på jord
715Vig ej fra mit hjerte
705Vi har en Gud, som sig forbarmer
878Vi kommer til dig, Herre
873Vi kommer til dit hus, Far
716Vinden ser vi ikke
946Vintræ og grene
707Vi pløjed og vi så’de
911Vi rækker vore hænder frem
708Vi ser, at lyset viger
709Vi skal ikke være her
710Vi takker dig
711Vi tror på Gud
712Vi vil prise kongers konge
765Vor Gud er i Himlen
717Vor Gud giver løfter
718Vor Gud han er så fast en borg
885Vor Gud skal ha ære
719Vor Herres Jesu Kristi nåde
966Vor Herres Jesu Kristi nåde
720Vor klippe vi slippe umulig
857Vor kornhøst er til ende
721Vor store Gud gør store under
722Vor tro er den forvisning
723Vov kun dig dristelig
735Vågn op og slå på dine strenge
724Vældig er Guds nåde
726Vælg du for mig
727Vær du mig nær
728Vær en velsignelse
729Vær nu glad og syng
730Vær priset, Jesus Krist
731Vær priset, min trofaste Herre
939Vær stille for ham
732Vær stille, min sjæl
733Vær velkommen (advent)
734Vær velkommen (nytår)
880Ydmyg og kongelig
638Zions vægter hæver røsten
737Åbent står Jesu forbarmende hjerte
738Ånd fra Himlen
739Ånd over ånder
736Ængstede hjerte
795Ære, ære, ære til Guds Lam

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26