Fælles hovedsangbog

 

  Udvalget    Dokumenter    Sange     

Sange og salmer

De fire organisationer Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende og Indre Mission er gået sammen om at udvikle en ny fælles hovedsangbog med sange og salmer fra de sangtraditioner, de fire bevægelser repræsenterer.

Et udvalgsarbejde begyndte i juni 2007 og afsluttes med udgivelse af sangbog, melodi-udgave, koral-udgave og PowerPoint 7. marts 2014.

Forud for dette udvalgsarbejde har et tidligere udvalg med repræsentanter for de fire bevægelser arbejdet på at skabe et grundlag for beslutningen om, at udvikle denne nye sangbog. Dette første udvalgsarbejde begyndte i marts 2003 og afsluttedes med en rapport i november 2005. Derefter havde de respektive ledende organer i organisationerne tid til at overveje, om de ville være med i satsningen.

De fire organisationer har i forvejen haft hver sin sangbog med tilsammen ialt 1439 forskellige sange. Det første udvalgsarbejde resulterede i et forslag til sammenlagt 739 i en fælles sangbog.

Nu er vi landet på sammenlagt 772 sange, hvoraf 170 er nye i den forstand, at de ikke står i nogen af de fire nuværende sangbøger.

I udvalgsarbejdet er alle sangene gennemgået enkeltvis med henblik på at blive enige om en fælles tekstversion og fælles melodiversioner. Der er også arbejdet med nye melodier.

På denne hjemmeside kan man se mere om processen og få en oversigt over sange, forfattere, komponister m.m..
Undervejs har det været en åben proces med rigtig meget god respons fra engagerede og interesserede, som har fulgt arbejdet på denne hjemmeside. Vi har ikke kunnet besvare alle henvendelser, men alt det tilsendte er blevet læst og har indgået i overvejelserne.

Vi håber at den nye sangbog vil blive godt modtaget og blive til gavn og velsignelse for fællessangen og for troen på Jesus Kristus!

De fire

 

      KFS            LM            ELM         IM

Det er de ledende bestyrelser i de fire organisationer, der er ansvarlig for den nye fælles sangbog. 

Sidste nyt

Nu er den færdig!

Den kan købes på Forlagsgruppen Lohse både i en almindelig tekstudgave, en melodiudgave og en koraludgave. Dertil kommer en skærmudgave og en udgave med stor skrift.

Køb den her!

Der arbejdes med indspilning af alle ca. 800 melodier, som senere på året vil kunne købes på en USB-pen. Dette kan anvendes når man gerne vil høre en ny melodi eller som akkompagnement til fællessang, hvis man ikke har nogen til at spille.

 

Gevinst
Vi satser på, at en fælles sangbog kan blive en gevinst for alle. læs mere

 

Senest opdateret:  24. februar 2014

Fælles Sangbogsudvalg © 2007