Fælles hovedsangbog

 

  Forside    Udvalget    Dokumenter    Sange   

Projekt Fælles Hovedsangbog

De fire organisationer Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende og Indre Mission er gået sammen om at udvikle en ny fælles hovedsangbog med sange og salmer fra de sangtraditioner, de fire bevægelser repræsenterer.

Et udvalgsarbejde begyndte i juni 2007 og forventes afsluttet med udgivelse af sangbog og melodibog i 2013. Forud for dette udvalgsarbejde har et tidligere udvalg med repræsentanter for de fire bevægelser arbejdet på at skabe et grundlag for beslutningen om, at udvikle denne nye sangbog. Dette første udvalgsarbejde begyndte i marts 2003 og afsluttedes med en rapport i november 2005. Derefter havde de respektive ledende organer i organisationerne tid til at overveje, om de ville være med i satsningen.

De fire organisationer har i forvejen hver sin sangbog med tilsammen ialt 1439 forskellige sange. Det første udvalgsarbejde resulterede i et forslag til sammenlagt 739 i en fælles sangbog. Hertil kommer et ønske om op til 150 nye sange, som ikke står i nogen af de fire nuværende sangbøger.

I det nuværende udvalgsarbejde gennemgåes alle sange enkeltvis med henblik på at blive enige om en fælles tekstversion og fælles melodiversioner. Der arbejdes også med forslag til nye melodier.

På denne hjemmeside kan man følge med i udvalgsarbejdet, idet udvalget bl.a. løbende fremlægger færdige sanges tekstversioner med diverse relevante oplysninger som melodi, forfatter, evt. oversætter, ordforklaringer m.m. Udvalget ønsker en åben proces og udvikling i arbejdet, og hilser respons velkommen.

De fire

 

  KFS            LM            ELM         IM

Det er de ledende bestyrelser i de fire organisationer, der er ansvarlig for arbejdet med at udvikle en ny fælles sangbog. 

Høringsrunde

Det er besluttet at der skal gennemføres en høringsrunde. læs mere 

Gevinst

Vi satser på, at en fælles sangbog kan blive en gevisnt for alle. Vores egen sangtradition skal bevares og beriges af det bedste fra de andres tradition. Dertil kommer en helt nødvendig generel opdatering med nye sange og melodier. Nødvendig harmonisering af tekster forventes også at blive en gevinst, idet det færdige resultat oftest vil vise sig at være en forbedring. Alt i alt et stort projekt, som kræver mange ressourcer. Vi er nu fire organisationer til at bære opgaven sammen.

Fælles Sangbogsudvalg © 2007