Under behandling  
Nr 99
Endelig nr 311  
Titel Du kalder til dit alterbord
Emne Helligånden
Underemne Ordet og sakramenterne
Særligt register
Hovedudvalgets noter Tekstharmoniseres - er sket
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst Pga. rettigheder kan teksten ikke vises
Ordforklaring
Tekst rettigheder © Norsk Musikforlag A/S, Oslo. Trykt med tilladelse
Historiske oplysninger Olaf Hillestad 1964
Bibelhenvisninger
Joh 6,51
Forfatter Hillestad, Olaf
Komponist Hovland, Egil
Melodi angivelse Egil Hovland 1965
Melodi rettigheder © Norsk Musikforlag A/S, Oslo. Trykt med tilladelse
Versemålregister 4 linier / Jambisk / 8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26