Under behandling  
Nr 944
Endelig nr 527  
Titel Gud, jeg vil skjule mig i dig
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Frimodighed og glæde
Særligt register
Hovedudvalgets noter Godkendt
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst Pga. rettigheder kan teksten ikke vises
Ordforklaring *Sl 17,8 **Luk 12,7
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lasse Bentz 2001
Bibelhenvisninger
Luk 12,7
Sl 17,8
Forfatter Bentz, Lasse
Komponist Bentz, Lasse
Melodi angivelse Lasse Bentz 2001
Sats: Judith Kristesen 2012
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Trokæisk / 8 daktylisk
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26