Under behandling  
Nr 908
Endelig nr 101  
Titel Hvem kan forstå
Emne Sønnen
Underemne Jesus Kristus
Særligt register
Hovedudvalgets noter Noter midlertidig skjult
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hvem kan forstå, at han, som engle hylde,
kom for at skænke os sin kærlighed,
at føre hjem enhver, som har forvildet sig,
for i hans hyrdefavn at finde fred?
Jeg ved kun, at han fødtes af Maria,
et fattigt barn og dog Guds eget Ord.
En tjeners sind, et hjerte fuldt af nåde,
sådan kom Kristus, verdens frelser, til vor jord.

2. Hvem kan forstå, hvorfor han ville lide,
at bringe fred til vores tåredal,
hvorfor han lod sin krop på korset knuse,
at frelse dem, der voldte ham hans kval?
Jeg ved kun, at han bærer vore byrder.
Han heler sår og byder frygten trods.
Selv synd og død besejres og må vige,
for nu er Kristus, verdens frelser, nær hos os.

3. Hvem kan forstå, hvordan han over verden
skal skinne som retfærdighedens sol,
fuldbyrde alt og hvert et håb opfylde,
når han regerer fra sin kongestol?
Jeg ved kun, at alt kød skal se hans herlighed
den dag, han åbenbarer sig i sky.
Den dag hans kærlighed sin løn skal høste.
Da skal vi Kristus, verdens frelser, se på ny.

4. Hvem kan forstå, hvad verden den vil ligne,
når på hans bud al ondskab vige må,
når alles hjerter mættes med hans kærlighed,
og glæden ingen ende mer kan få?
Jeg ved kun, at en talløs himmelsk skare
i sejersgang med fryd vil strømme til.
Et jubelråb skal jord og himmel fylde,
for evigt Kristus, verdens frelser, trone vil.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger William Young Fullerton 1929. Helge Hoffmann 2011
Bibelhenvisninger
Forfatter Fullerton, William Young
Hoffmann, Helge Ibsen
Komponist
Melodi angivelse Irsk folkemelodi
Sats: Roland Fudge 1983
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Jambisk / 11.10.12.10.11.10.11.12 uregelmæssig
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26