Under behandling  
Nr 90
Endelig nr 522  
Titel Dit ord, o Jesus, skal bestå
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Frimodighed og glæde
Særligt register
Hovedudvalgets noter Tekstharmoniseres - er sket
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Dit ord, o Jesus, skal bestå,
dit rige kan ej falde,
hvor vildt end vantro rase må
og syndens bølger alle.
Du har jo dog for evighed
ved din retfærdighed og fred
et herligt rige grundet.

2. Vel synes det, o Herre kær,
som skulle det gå under.
Vist stormer det snart her, snart der,
som om dets herre blunder,
men nej, det synes dog kun så –
dit rige står og skal bestå,
når jord og himmel falder.

3. Skønt mulm og mørke ruger her
omkring din trone, Herre,
retfærdighed, dets grundvold er,
og du, du skal regere
fra evighed til evighed,
mens andre rigers herlighed
om nogle år forsvinder.

4. Dit korses banner sejre skal,
trods alle mørkets snarer,
og samle folk i tusindtal
til de genløstes skarer,
så at dit navn må blive stort
og prises må, hvad du har gjort,
helt indtil verdens ende.

5. Dit nåderige er jo ej
af denne verden, Herre,
og agtes ej af verden, nej,
den ser det ej desværre!
Den ser de kristnes skrøblighed,
men aldrig deres herlighed
og deres konges ære.

6. Pris være dig, o Jesus kær,
du Konge uden lige,
at jeg, som svag og syndig er,
fik syn for dette rige,
at jeg må evigt glad og fri,
som himmelborger frelst deri,
dit underværk lovprise.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lina Sandell 1863
Bibelhenvisninger
Forfatter Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 7 linier / Jambisk / 8.7.8.7.8.8.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26