Under behandling  
Nr 860
Endelig nr 222  
Titel Herren af søvne opvågned
Emne Sønnen
Underemne Påske - opstandelse og sejr
Særligt register
Hovedudvalgets noter godkendt som DDS 223
gerne en ny melodi
K-blå 206
mangler godkendelse af ny melodi i FSU Godkendt af FSU d. 4. marts 2011
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Herren af søvne opvågned, opsprang,
hører du, Helved, vor morgensang:
Kristus opstod fra de døde!
Op stod nu Gud, og hans fjender adspredtes,
brat de som voks over gløderne bredtes:
Kristus opstod fra de døde!

2. Denne er dagen, som Herren har gjort,*
lover ham, kristne, hans værk er stort!
Kristus opstod fra de døde!
Kirkerne alle velsigne den milde,
drikke med fryd nu af Israels kilde,
kilden til liv fra de døde.

3. Danser for Herren! Lovsynger hans navn!
Herlig vor frelser, med bod for savn,
Kristus opstod fra de døde!
Kommer, I hedninger alle, og kender
saligheds-vejen til jorderigs ender:
Jesus opstod fra de døde!

4. Det var for engle et lysteligt syn,
Helvede sprængtes af Himlens lyn,
Kristus opstod fra de døde!
Da i hans spor de så dødningehære,
alle de råbte: Velkommen med ære,
livgiver god, fra de døde!

5. Det er hvert dødeligt menneskes fryd,
det er på jorden en himmelsk lyd:
Kristus opstod fra de døde!
Han i sin død trådte døden på nakke,
hvem der med nåden vil tage til takke,
rejser han op fra de døde.

6. Derfor halleluja tusindefold
følger det budskab fra old til old:**
Kristus opstod fra de døde!
Og før han tog i det høje sit sæde,
så'de på jord han den evige glæde:
Vi skal opstå fra de døde!
Ordforklaring *Sl 118,24 **fra slægt til slægt
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Græsk. N.F.S. Grundtvig 1837
Bibelhenvisninger
Sl 68
Sl 118,24
Forfatter Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin
Komponist Laub, Thomas Linnemann
Nielsen, Torsten Borbye
Melodi angivelse Torsten Borbye Nielsen 2011
Thomas Laub 1920
Melodi rettigheder A: © torstenborbye@gmail.com
Versemålregister 6 linier / Daktylisk / 10.9.8.11.11.8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26