Under behandling  
Nr 86
Endelig nr 553  
Titel Din lovsang, o Fader i Himlen
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Kristi efterfølgelse
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Din lovsang, o Fader i Himlen,
jeg ønsker at være på jord,
at blande min stemme i vrimlen
af jublende lovsanges kor!
Ja, ville jeg rigtig mig fryde
ved barneretsglæden så stor,
da måtte mit liv overflyde
med levende lovsanges ord!

2. Min Jesus, o ville jeg lægge
på dig hver en eneste sorg,
hver angest, der måtte mig skrække,
da var jeg i tryggeste borg!
Ja, ville al frygt jeg opgive,
helt vælte på Herren min vej,
da ved jeg, at jeg måtte blive
en levende lovsang for dig!

3. O Helligånd, læg mig på tunge
dit vidnesbyrds tændende ild,
og lær mig at tale og sjunge
med kærlighedsrøsten så mild!
I hjertet du ganske nedbryde
hver selviske tanke og lyst!
Da ved jeg, min stemme skal lyde
med levende lovsanges røst!

4. Jeg ønsker alene at være
just det, hvortil Gud tog mig ud:
Et intet, der kun til Guds ære
kan klædes i helligheds skrud!
Gud Helligånd, opad du bære
til tronen i Himlen mit bud:
Jeg ønsker ej andet at være
end levende lovsang for Gud!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Anton Levinsen 1916
Bibelhenvisninger
Sl 13,6
Forfatter Levinsen, Anton
Komponist Dedekam, Sophie Hedvig
Melodi angivelse Sophie Dedekam omkr. 1840
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Anapæstisk / 9.8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26