Under behandling  
Nr 842
Endelig nr 66  
Titel Gud, vi er i gode hænder
Emne Faderen
Underemne Omsorg
Særligt register
Hovedudvalgets noter Godkendt
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Gud, vi er i gode hænder,
dine hænder, gode Gud!
som alt ondt med visdom vender,
så det godt må falde ud,
trods al synd og død og pine,
godt for dig og godt for dine.

2. Synd og død og Helveds plage,
al vor magt mod dem er tant,
kaldtes en af dem den svage,
os dog brat den overvandt.
Helten under korsets mærke,
han alene bandt de stærke.

3. Synd og død og Helveds plage,
som med ret ej kom ham ved,
bar kors-helten uden mage,
bandt dem med sin kærlighed.
Aldrig mer de dem kan skade,
som i Jesu navn dem hade.

4. Gud, vi er i dine hænder,
kærlighedens hænder to;
sandhed du og nåde sender
til med fred hos os at bo.
Vige må for dem tilbage
synd og død og Helveds plage.

5. Dine hænder, sang de ældste,
er din Søn og Helligånd,
thi med dem vor sjæl du frelste,
løste vore trællebånd,
og af dem på barnesæde
evig mættes vi med glæde.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger N.F.S. Grundtvig 1853-55
Bibelhenvisninger
Forfatter Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin
Komponist Egmose, Willy
Melodi angivelse Willy Egmose 1986
Melodi rettigheder © Folkeskolens Musiklærerforening, Herning
Versemålregister 6 linier / Trokæisk / 8.7.8.7.8.8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26