Under behandling  
Nr 838
Endelig nr 293  
Titel Hvorledes kan jeg vide
Emne Helligånden
Underemne Ordet og sakramenterne
Særligt register
Hovedudvalgets noter Godkendt med melodi af Jakob Søvndal FS2
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hvorledes kan jeg vide,
at jeg er født af Gud,
at Jesus er min frelser,
og synden slettet ud?
Spørg ej dit gamle hjerte,
det er bedrageligt,
men se og læs i Herrens ord
og få det skrifteligt.

2. I følelsernes verden
det veksler dagen lang
fra sol til vintermørke,
fra bitter gråd til sang.
Men Herrens ord og løfte
er uforanderligt,
og følelser påvirker ej
det, som er skrifteligt.

3. Når stormene de raser
og slår mod skibet an,
den Ondes stemme lyder:
Det holder aldrig stand!
Men én ting han fortier,
det er dog underligt,
at Jesus selv i båden er,
det har jeg skrifteligt.

4. Når stundom mørkets fyrste
mig ikke slippe vil,
jeg ingen udvej øjner,
hvad skal jeg gribe til?
Jo, syng en sang om blodet,
og du skal virkelig
erfare, at han flyr fra dig,
det har jeg skrifteligt.

5. Min frelsesgrund er ikke
min tro, min kærlighed,
omvendelse og bønner,
ej livets hellighed.
Nej, grundvolden er Kristus,
Guds Søn urokkelig,
og andre grunde frelser ej,
det har jeg skrifteligt.

6. Når så engang vi møder
vor Gud og frelsermand,
vi vidne skal for alle
i sejrssangens land:
Vi aldrig havde vundet,
det være vitterligt,
om ikke hele frelsens vej
var ordnet skrifteligt.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Abraham Thompson
Bibelhenvisninger
Forfatter Thompson, Abraham
Komponist Edgren, Erik Adolf
Søvndal, Jakob
Melodi angivelse Jakob Søvndal 2001
sats: Dina Kofod Pihl 2010
Svensk folkemelodi. E.A. Edgren 1892
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Jambisk / 7.6.7.6.7.6.8.6
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26