Under behandling  
Nr 81
Endelig nr 392  
Titel Dig vil jeg elske, du min styrke
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Omvendelse og tro
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Dig vil jeg elske, du min styrke,
du giver hjertet fred og trøst,
dig vil jeg ved min gerning dyrke,
ved hver en længsel i mit bryst,
dig vil jeg elske, Frelser min!
O Jesus, kald mig din!

2. Dig vil jeg elske, du er livet
og fører mig på livets vej,
dig vil jeg elske, du har givet
mig lyset, det, som slukkes ej,
dig vil jeg elske, thi dit blod
for mig du flyde lod.

3. Så lang en tid var du mig fremmed,
du, som dog først mig havde kær;
langt borte ledte jeg om hjemmet,
som var med dig mig ganske nær,
thi hjemmets kærlighed og fred
er der, hvor du er med.

4. Forkast da barnet ej, som kommer
til hjemmet på sin trætte fod,
og som i verdens korte sommer
trods al dens pragt dog nu forstod,
at kun i din den faste borg
får sjælen slukt sin sorg.

5. Dig vil jeg elske og tilbede,
min Herre, Gud og Broder kær!
Er verden end med spot til rede,
og skal jeg nød kun friste her,
dig vil jeg elske, Frelser min!
O Jesus, kald mig din!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Johann Scheffler 1657. Hans Egede Glahn 1863
Bibelhenvisninger
Luk 15,11f
Forfatter Glahn, Hans Egede
Scheffler, Johann
Komponist König, Johann Balthasar
Melodi angivelse J.B. König 1738
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Jambisk / 9.8.9.8.8.6
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26