Under behandling  
Nr 803
Endelig nr 518  
Titel Alene Kristus er mit håb
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Frimodighed og glæde
Særligt register
Hovedudvalgets noter Nysangudvalg: Vi afventer Fællessangs oversættelse
godkendt som Fællessang III nr.2
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst Pga. rettigheder kan teksten ikke vises
Ordforklaring
Tekst rettigheder © 2008 Thankyou Music. Trykt med tilladelse af David Media AB
Historiske oplysninger Stuart Townend og Keith Getty 2001. Fællessang-udvalget 2009
Bibelhenvisninger
Rom 8,38f
Forfatter Getty, Keith
Townend, Stuart
Komponist Getty, Julian Keith
Townend, Stuart
Melodi angivelse Stuart Townend og Keith Getty 2001
Melodi rettigheder © 2008 Thankyou Music. Trykt med tilladelse af David Media AB
Versemålregister 8 linier / Jambisk / 8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26