Under behandling  
Nr 78
Endelig nr 191  
Titel Det skete for mig
Emne Sønnen
Underemne Påske - lidelse og død
Særligt register
Hovedudvalgets noter Tekstharmoniseres - tag et vers ud
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Det skete for mig,
at Gud selv i kød åbenbarede sig,
at Himlenes Herre på jorden blev træl,
helt fattig og plaget for synderes vel.
Det under, o Jesus, jo skete for mig –
thi* takker jeg dig!

2. Det skete for mig,
at vejen blev tornet og stenet for dig.
I kærlighed tit du arbejded dig træt,
dog blev du foragtet og lønnet så slet.
Din lydigheds gerning jo gælder for mig –
thi takker jeg dig!

3. Det skete for mig,
at syndige mennesker fængslede dig,
ja, du blev uskyldig fordømt i mit sted,
det gjorde, at jeg fik Guds nåde og fred.
Din pine og skændsel blev ære for mig –
thi takker jeg dig!

4. Det skete for mig,
at én gang på korset du ofrede dig.
Hvert saligheds ord af din hellige mund
os siger, du vandt i forsoningens stund.
Alt har du med døden beseglet for mig –
thi takker jeg dig!

5. Det skete for mig,
at du efter blodig, men sejerrig krig
dig viste med sejerens banner på jord
og derefter herlig til Himmelen fór.
Alt dette nu Ånden forklarer for mig –
thi takker jeg dig!
Ordforklaring *derfor
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger M.B. Malmstedt 1754
Bibelhenvisninger
Forfatter Malmstedt, Magnus Brynolf
Komponist Kingo, Thomas
Melodi angivelse A.B-g

Dansk visemelodi 17. årh.. Kingo 1681
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Anapæstisk / 6.11.11.11.11.5
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26