Under behandling  
Nr 7
Endelig nr 26  
Titel Aleneste Gud i Himmerig
Emne Lovsang
Underemne Lovsang
Særligt register
Hovedudvalgets noter Tekstversion som DDS
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Aleneste Gud i Himmerig
ske lov og pris for sin nåde,
som han har os skænket faderlig
at fri os af syndens våde!*
På jorden er kommen stor fryd og fred,
vi mennesker må vel glædes ved
Guds yndest og gode vilje.

2. Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre,
o Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed, du os mon gøre!**
Du alle ting har i vold og magt,
det alt må frem, som er din agt,
thi frygte vi ingen fare.

3. O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,
som vil os Himmerig give,
du tog vor skyld og bar vor skam,
vor sjæl at holde i live;
for os du døde og opstod,
du købte os med dit dyre blod,
vor salighed est du alene.

4. O Helligånd, vor trøstermand,
som os vil sandheden lære,
hjælp os at blive i nådens stand
og leve vor Fader til ære!
Beskærm os fra Djævelens falske list,
og hjælp os at tro på Jesus Krist
og blive salige, amen!
Ordforklaring *ulykke **vil skænke
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Græsk 2. årh. Hilarius af Poitiers omkr. 350. Nicolaus Decius 1522 (v.1-3). Joachim Slüter 1525 (v.4). Arvid Pedersen 1529. C.J. Brandt 1888
Bibelhenvisninger
Fil 2,6ff
Forfatter Brandt, Carl Joakim
Decius, Nicolaus
Hilarius af Poitiers,
Pedersen, Arvid
Slüter, Joachim
Komponist Schumann, Valentin
Melodi angivelse Valentin Schumann 1539
Melodi rettigheder
Versemålregister 7 linier / Anapæstisk / uregelmæssig
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26