Under behandling  
Nr 553
Endelig nr 440  
Titel Du sjæl, som så bange (ny titel)
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Anfægtelse og hvile
Særligt register
Hovedudvalgets noter tekstharmoniseres - gerne kun 4 ialt
tilbage til TU d. 5.6.2010 - tag gerne vers 5 med fra SH
godkendt d. 30.10.2010
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Du sjæl, som så bange og tvivlende går,
forbandet af Loven, se her,
nu er det for Herren et nåderigt år,
og frelsens dag er kommet nær!
Derfor du ej tvivle, du ængstes ej må,
men skynde dig frem for din frelse at få
hos din Jesus!

2. Din synd er borttaget, udslettet din gæld,
og Gud er forsonet med dig;
hans vrede forsvandt i det rensende væld,
og derfor forbarmer han sig.
Thi blodet, han udgød, det gælder dog mer
end alle de synder, du føler og ser
under smerte!

3. Ja, var de så mange som sandskorn ved hav,
så siger Guds hellige ord,
at Jesus dem alle dog tvættede af,
da han blev til synd for os gjort.
Og vid, at hvad Jesus har taget på sig,
det kaster han aldrig tilbage på dig –
det er borte!

4. Se, dette er netop, hvad du nu må tro,
ej mere du tvivle derpå;
skal engang en synder for synden få ro,
er dette den vej, du må gå.
Så arm og elendig og syndig du er,
så kold og så død du end føler dig her,
tro blot nåden!

5. Du aldrig må søge at fæste din tro
ved noget, som først skulle ske
hos dig i dit indre og give dig ro,
når alting blev færdigt – nej, se:
En sikrere grund har dig Jesus beredt,
thi det, du bør tro, er jo virkelig sket;
hør blot Ordet!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lina Sandell 1864

Bibelhenvisninger
Forfatter Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist Geijer, Erik Gustaf
Melodi angivelse Erik G. Geijer 1811
Melodi rettigheder
Versemålregister 7 linier / Anapæstisk / 11.8.11.8.11.11.4
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26