Under behandling  
Nr 55
Endelig nr 145  
Titel Den yndigste rose er funden
Emne Sønnen
Underemne Jul
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Den yndigste rose er funden,
blandt stiveste torne oprunden,
vor Jesus, den dejligste pode,
blandt syndige mennesker gro'de.

2. Alt siden vi tabte den ære
Guds billedes frugter at bære,
var verden forvildet og øde,
vi alle i synden bortdøde.

3. Da lod Gud en rose opskyde
og sæden* omsider frembryde,
at rense og ganske forsøde
vor slægts den fordærvede grøde.

4. Al verden nu burde sig fryde,
med salmer mangfoldig udbryde,
men mangen har aldrig fornummen,**
at rosen i verden er kommen.

5. Forhærdede tidsel-gemytter,
så stive som torne og støtter,
hvi holder I eder så ranke
i stoltheds fordærvede tanke!

6. Ak, søger de ydmyge steder,
i støvet for Frelseren græder,
så får I vor Jesus i tale,
thi roserne vokser i dale.

7. Min Jesus! du stedse skal være
mit smykke, min rose, min ære,
de giftige lyster du døder
og korset så liflig forsøder.

8. Lad verden mig alting betage,***
lad tornene rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste,
min rose jeg aldrig vil miste!
Ordforklaring *1 Mos 3,15 **forstået ***tage fra mig
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger H.A. Brorson 1732
Bibelhenvisninger
1 Mos 3,15
Højs 2,1
Forfatter Brorson, Hans Adolph
Komponist Klug, Joseph
Melodi angivelse Wittenberg. Joseph Klug 1542
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Anapæstisk / 9
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26