Under behandling  
Nr 53
Endelig nr 319  
Titel Den store hvide flok vi se
Emne Helligånden
Underemne Det kristne håb
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Den store hvide flok vi se
som tusind bjerge fuld af sne,
med skov omkring
af palmesving,
for tronen, hvo er de?
Det er den helteskare, som
af hin den store trængsel kom
og har sig to't
i Lammets blod
til Himlens helligdom!
Dér holder de nu kirkegang
med uophørlig jubelklang
i høje kor,
hvor Gud han bor
blandt alle engles sang.

2. Her gik de under stor foragt,
men se dem nu i deres pragt
for tronen stå
med kroner på
i Himlens præstedragt!
Sandt er det, i så mangen nød
tit tårestrøm på kinder flød,
men Gud har dem,
straks de kom hjem,
aftørret på sit skød;
nu holder de, hvor liv er bedst,
hos ham en evig løvsals-fest,
og Lammet selv
ved livets elv
er både vært og gæst.

3. Til lykke, kæmpesamling, ja,
o, tusindfold til lykke da,
at du var her
så tro især
og slap så vel herfra!
Du har foragtet verdens trøst,
så lev nu evig vel, og høst,
hvad du har så't
med suk og gråd,
i tusind engles lyst!
Opløft din røst, slå palme-takt,
og syng af Himmel-kraft og magt:
Pris være dig
evindelig,
vor Gud og Lammet sagt!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger H.A. Brorson (1765)
Bibelhenvisninger
Åb 7,9ff
Forfatter Brorson, Hans Adolph
Komponist Nebelong, Johan Henrik
Sperontes, pseudonym for Johann Sigismund Scholze
Melodi angivelse J.H. Nebelong 1881
Sperontes 1736
Melodi rettigheder
Versemålregister 12 linier / Jambisk / 8.8.8.6
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26