Under behandling  
Nr 50
Endelig nr 741  
Titel Den mørke nat forgangen er
Emne Morgen og aften
Underemne Morgen og aften
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Den mørke nat forgangen er,
og dagen oprinder så vide,
nu skinner sol over mark og kær,
de fugle de sjunge så blide.
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

2. Gud være lovet i evighed,
han denne nat tog os vare!
Han lyse på os sin hellige fred
og fri os af alskens fare!

3. Om påskemorgen, den signede dag,
vor Herre stod op af døde,
det var os alle et godt behag,
han frelste os dermed af møde!**

4. Ræk os, o Jesus, din frelserhånd
i dag og i alle stunde,
udløs os alle af mørkets bånd,
at ret vi dig tjene kunne!

5. Da, hver gang dagen forgangen er,
og natten til os fremskrider,
vi dig vil prise, o Herre kær,
af hjertet til alle tider!
Ordforklaring *elendighed
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Hans Christensen Sthen 1589. Bearbejdet 1857
Bibelhenvisninger
Forfatter Sthen, Hans Christensen
Komponist Winding, August
Melodi angivelse August Winding 1874
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Jambisk / 8.7 anapæstisk udvidet, var
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26