Under behandling  
Nr 5
Endelig nr 433  
Titel Aldrig er jeg uden våde
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Anfægtelse og hvile
Særligt register
Hovedudvalgets noter Tekstversion som DDS
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Aldrig er jeg uden våde,*
aldrig dog foruden nåde,
altid har jeg suk og ve,
altid kan jeg Jesus se.

2. Altid trykker mine synder,
altid Jesus hjælp tilskynder,
altid er jeg udi tvang,
altid er jeg fuld af sang.

3. Nu i sorrig, nu i glæde,
nu i fald og nu i sæde,
ofte fuld af stor uro,
altid fuld af Jesu tro.

4. Så er sorg til glæde lænket,
så er drikken mig iskænket
besk og sød i livets skål,
sådant er mit levneds mål.**

5. Men, o Jesus, jeg vil græde,
hjælp du til, at troens glæde
over synd og sorrig må
altid overvægten få!
Ordforklaring *nød **vilkår
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Thomas Kingo 1681. Bearbejdet 1850
Bibelhenvisninger
Forfatter Kingo, Thomas
Komponist Berggreen, Andreas Peter
Melodi angivelse A.P. Berggreen 1852
Svensk folkemelodi
Sats: Niels Jørgen Møller 2010
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Trokæisk / 8.8.7.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26