Under behandling  
Nr 48
Endelig nr 609  
Titel Den grund, hvorpå jeg bygger
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Modgang og trøst
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Den grund, hvorpå jeg bygger,
er Kristus og hans død;
i Jesu pines skygger
er sjælens hvile sød.
Der har jeg fundet livet,
selv er jeg intet værd;
hvad Jesus mig har givet,
gør mig for Gud så kær.

2. Lad hele verden briste,
min Jesus er ved magt;
hvem vil hans hånd opvriste
og bryde Himlens pagt?
Ej hunger, sværd og lue,
ej pine, ve og værk*
fra Jesus mig skal true,
det bånd er alt for stærk.

3. Ej engle-kraft og evne,
ej fyrstendømmers magt,
ej hvad man véd at nævne
af skændsel og foragt,
ej stort og ej det ringe,
ej skade eller gavn,
ej nogen ting skal tvinge
mig ud af Jesu favn.
Ordforklaring *smerte
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Paul Gerhardt 1651. H.A. Brorson 1735. Bearbejdet 1850
Bibelhenvisninger
Rom 8,31f
Forfatter Brorson, Hans Adolph
Gerhardt, Paul
Komponist Egmose, Willy
Melodi angivelse Willy Egmose 1994
Melodi rettigheder © 2000 Folkeskolens Musiklærerforening, Herning
Versemålregister 8 linier / Jambisk / 7.6
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26