Under behandling  
Nr 45
Endelig nr 663  
Titel Dejligt det er at tjene Gud
Emne Tjeneste - mission
Underemne Tjeneste - mission
Særligt register
Hovedudvalgets noter Tekstharmoniseres
Godk 18.4.09
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Dejligt det er at tjene Gud,
dejligt for mand og for kvinde,
dejligt at kaste garnet ud,
menneskesjæle at vinde.
Glæden i Himlen bliver stor,
frydefuldt synger englekor,
når sig en synder omvender.

2. Høsten er stor og dagen kort,
her er ej tid til at hvile,
vi ser mod evighedens port
skarer af hedninger ile.
Kristus vort liv, de kender ej, –
håbløse går de deres vej
ind for den evige dommer.

3. Sølvet og guldet Herrens er.
Du er ej mer end låntager.
Nu kommer Gud med det begær:
Giv mig, hvad selv du behager!
Herre, min Gud, hvor er du mild!
Tag du af lånet, hvad du vil,
selv er du rigdommens kilde!

4. Op da med hjerte, mund og hånd,
intet vi her burde spare,
hjertet lad fyldes af den Ånd,
som faldt på vidnernes skare.
Brødre og søstre husk dog på,
nøden er stor: Kom lad os gå,
broderhånd villigt vi rækker.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Hans Utbø 1870
Bibelhenvisninger
Forfatter Utbø, Hans
Komponist Lindeman, Ludvig Matthias
Melodi angivelse L.M. Lindeman 1840
Melodi rettigheder
Versemålregister 7 linier / Trokæisk / 8 daktylisk
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26