Under behandling  
Nr 39
Endelig nr 239  
Titel Dagen, den yderste, frydefuld bliver
Emne Sønnen
Underemne Jesu genkomst
Særligt register
Hovedudvalgets noter Tekstharmoniseres
Godk. 18.4.09
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Dagen, den yderste, frydefuld bliver
for dem, som her på vor frelser har tro.
Timen, den sidste, dem indgangen giver
til deres salige, evige ro.
Uro og strid
når ikke did,
herlighed følger på møjefuld tid.

2. Den, som nu ønsker sig ret at berede,
saligt at slutte udlændigheds tid,
må lade Ordet og Ånden sig lede
barnligt i troen på Frelseren blid.
Enden blir god
når kun hans blod
her os opliver og styrker vort mod.

3. Bæver du endnu for døden og dommen,
da må du tænke på Frelserens død;
han, for at gøre vor frihed fuldkommen,
dømtes og døde i yderste nød.
Er det vor trøst:
Han har os løst,
får domsbasunen en frydefuld røst.

4. Gør, Herre Jesus, den sag dog ret vigtig
for vore hjerter, at du er vort alt
og har vor sag og vor regning gjort rigtig,
da al vor syndegæld du har betalt.
Giv, at vi må
stole derpå
og for din trone frimodige stå!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger M.B. Malmstedt 1754
Bibelhenvisninger
Forfatter Malmstedt, Magnus Brynolf
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 7 linier / Daktylisk / 11.10.11.10.4.4.10
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26