Under behandling  
Nr 33
Endelig nr 434  
Titel Bryd frem, mit hjertes trang at lindre
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Anfægtelse og hvile
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Bryd frem, mit hjertes trang at lindre,
o arme syndres dag og sol;
lad intet forhæng mere hindre
min indgang til vor nåde-stol;
lad den dog ikke gå i blinde,
som vil så gerne lyset finde!

2. Du ene var og er og bliver
den arme verdens rige trøst,
det vidnesbyrd enhver dig giver,
som kender dig, vor øjenlyst.
Så stor er ingen nød at finde,
som ikke for din kraft må svinde.

3. Du gør det, at de døve høre,
den blinde får sit syn igen,
den halte friske trin kan gøre,
spedalskhed viger for dig hen,
de døde har du ånd og livet,
og alle arme lindring givet.

4. Har du nu før så vældig øvet
dit herredømmes store magt,
hvi går jeg da så højt bedrøvet?
O Jesus, tag min sjæl i agt,
vis, at du er endnu den samme,
som Satans vælde gør til skamme!

5. Død er min sjæl til alt det gode,
slet intet véd og mindre kan;
o, lad din kraft den skade bode,*
giv sådan vilje og forstand,
at jeg det gode træ må være,
som dig utallig frugt kan bære!

6. Jeg fattig er og fuld af plage,
o nåderige Jesus, kom,
og lad mit arme hjerte smage
dit søde evangelium,
at jeg endogså her i live
må derved rig og salig blive!
Ordforklaring *helbrede
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Ludwig Andreas Gotter 1714. H.A. Brorson 1734
Bibelhenvisninger
Matt 11,5
Forfatter Brorson, Hans Adolph
Gotter, Ludwig Andreas
Komponist Zinck, Hardenack Otto Conrad
Melodi angivelse H.O.C. Zinck 1801
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Jambisk / 9.8.9.8.9.9
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26