Under behandling  
Nr 317
Endelig nr 455  
Titel I Jesus søger jeg min fred
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Anfægtelse og hvile
Særligt register
Hovedudvalgets noter som DDS 670
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. I Jesus søger jeg min fred,
al verden har kun smerte,
ved korset er mit blivested,
dér hviler sig mit hjerte,
dér kan jeg bo
i stille ro,
dér findes alt det, som min tro
så længselsfuld begærte.

2. Indtil jeg fandt det kildespring,
gik jeg på tørre veje,
jeg søgte trøst i mange ting,
de kunne ej fornøje
den sjæls-attrå,
som i mig lå,
enddog jeg ikke tænkte på
at søge til det høje.

3. Men, Herre, du forbarmed dig
og lod mig kærlig vare
ved nådens kald: Kom hid til mig,
her skal du bedre fare!
Immanuel*
alene vel
husvale kan din arme sjæl
og fri af dødens snare.

4. Ak, måtte jeg nu idelig
ved dig, min Jesus, hænge!
Ak, måtte kun min sjæl i dig
sig daglig dybt indtrænge.
Så fik jeg fred,
så fandt jeg sted
for duens trætte fodefjed,
enddog det vared længe.
Ordforklaring *Gud med os
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Ukendt forfatter. Dansk 1740
Bibelhenvisninger
Forfatter
Komponist Gastorius, Severus
Melodi angivelse Severus Gastorius 1681
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Jambisk / 8.7.8.7.4.4.8.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26