Under behandling  
Nr 315
Endelig nr 327  
Titel I Himmelen, i Himmelen
Emne Helligånden
Underemne Det kristne håb
Særligt register
Hovedudvalgets noter som DDS 556 minus vers 2 og 3
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. I Himmelen, i Himmelen,
hvor Gud, vor Herre, bor,
hvor saligt did at komme hen,
hvor er den glæde stor!
For evig, evig skal jeg der
se Gud i lyset, som han er,
se Herren Sebaot.*

2. I Himmelen, i Himmelen
man ingen tårer ser,
ej døden, ej forkrænkelsen**
dér ødelægger mer.
Dér skænkes evig herlighed
og evig fryd og evig fred
af Herren Sebaot.

3. I Himmelen, i Himmelen
har du os, Gud, beredt,
hvad intet øre hørte end,
hvad øjet ej har set,
hvad ej er følt i støvets bryst,
besunget ej af støvets røst,
o Herre Sebaot!

4. I Himmelen, i Himmelen,
blandt helligt englekor,
med Søn og Ånd bor Faderen
i Guddoms-ære stor.
Et trefold »hellig« synges dér,
når engleskaren offer bær'
for Herren Sebaot.

5. Treenig Gud i Himmerig,
dig være lov og pris!
Ak, åbne og engang for mig
dit søde Paradis!
Lad fast i troens kamp mig stå
og af din hånd min krone få,
o Herre Sebaot!
Ordforklaring *hærskarers Herre **forgængeligheden
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Laurentius Laurinus 1622. M.B. Landstad 1861
Bibelhenvisninger
Forfatter Landstad, Magnus Brostrup
Laurinus, Laurentius Laurentii
Komponist
Melodi angivelse Folkemelodi fra Dalarna 19. årh.
Melodi rettigheder
Versemålregister 7 linier / Jambisk / 8.6.8.6.8.8.6
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26