Under behandling  
Nr 304
Endelig nr 242  
Titel I den time, vi ej venter
Emne Sønnen
Underemne Jesu genkomst
Særligt register
Hovedudvalgets noter tekstharmoniseres
mener/venter - der skal henvises til Matt. 24,44
smid et par vers ud
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. I den time, vi ej venter,
kommer Jesus her igen
for at frelse alle sine
med sig hjem til Himmelen,
bort fra jordens strid og nød,
bort fra synd og angst og død.

2. I den time, vi ej venter,
skal hans røst med herlighed
vække de i Herren døde
op af støvets hvilested,
ved basunen kalde dem
uforkrænkelige frem.

3. I den time, vi ej venter,
skal da vi, som lever end,
ved basunens lyd i luften
hastig føres til ham hen
for at møde Jesus der
og ej skilles fra ham mer.

4. I den time, vi ej venter,
skal så mange skilles brat,
en medtages og en anden
bliver her tilbageladt.
En er blandt de frelste få,
men en anden ikke så.

5. I den time, vi ej venter –
lad os alle huske det,
så enhver på Herrens komme
uden ophør er beredt,
vandrende i hellighed,
øvende gudfrygtighed.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Ellebys sange
Bibelhenvisninger
1 Thess 5,1f
Matt 24,44
Forfatter Ellebys sange,
Komponist
Melodi angivelse Svensk melodi
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Trokæisk / 7.8.7.8.7.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26