Under behandling  
Nr 302
Endelig nr 745  
Titel I den stille aftenstund
Emne Morgen og aften
Underemne Morgen og aften
Særligt register
Hovedudvalgets noter vers 4 linie 6 - gennem al min nød du bar - som SH
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. I den stille aftenstund,
Jesus, nær du være!
Mind mig om dit fredsforbund,
dine løfter kære!
Lad mig ved dit rige bord
mættes ved dit nådeord,
hvor din herlighed på jord
viser sig for dine.

2. Vend du mine tanker nu
hen mod dig alene,
og bestænk mit hjerte, du,
med dit blod, det rene,
at jeg frit i troen må
frem til dig, o Jesus, gå,
af din rige fylde få
alt, hvad jeg behøver.

3. Hvad jeg mødte dagen lang
her af fryd og smerte,
hvad der lettet har min gang
eller klemt mit hjerte,
alt jeg sige vil til dig,
du forstår og kender mig,
ømt du viser nådens vej
og vil dig forbarme.

4. Må jeg da, skønt arm og svag,
her med frigjort tunge
til din ære dag for dag,
o, min Jesus, sjunge:
Hidindtil min trøst du var,
gennem al min nød du bar,
hidindtil du hjulpet har,
vil fremdeles hjælpe!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lina Sandell 1866
Bibelhenvisninger
Forfatter Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist Bishop, Henry Rowley
Melodi angivelse H.R. Bishop(?)
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Trokæisk / 7.6.7.6.7.7.7.6
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26