Under behandling  
Nr 295
Endelig nr 158  
Titel Hør dog, min sjæl
Emne Sønnen
Underemne Jul
Særligt register
Hovedudvalgets noter godkendt
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hør dog, min sjæl, hvor englesangen lyder:
Se, eder er i dag en frelser født!
Det glædens budskab jord og Himmel fryder
og burde bringe liv, hvor alt er dødt.
Ære dig være, du store Gud!
Du er vor Fader,
vor synd du sletted ud.

2. Endnu i dag den samme lovsang klinger
og skaber fryd i al vor sorg og nød;
den syndere det nådens budskab bringer:
Guds Søn er født, men og til frelse død.

3. Ud over havet og i fjerne lande
er sangen hørt som fredsbasunens lyd;
og frelste skarer deres toner blande
i englekorets hist med frelsens lyd.

4. Syng også du, min sjæl, men våg dog trolig
din nattevagt, til dagen ses at gry.
Da engle henter dig til fredens bolig
at synge, som de synger over sky.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Ukendt forfatter
Bibelhenvisninger
Forfatter
Komponist
Melodi angivelse Ukendt komponist
Melodi rettigheder
Versemålregister 7 linier / Jambisk / 11.10.11.10.9.5.6 daktylisk
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26