Under behandling  
Nr 292
Endelig nr 401  
Titel Hvordan takker vi vor Herre
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Omvendelse og tro
Særligt register
Hovedudvalgets noter som DDS 589
godkendt
gerne ordforklaringer
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hvordan takker vi vor Herre
for, han gav sin Søn herned?
Mange skønner lidt, desværre!
på så stor en kærlighed;
deres onde syndelyst
dækker de med nådens trøst,
vil af Jesus intet lære
og dog sande kristne være.

2. Vist nok, ingen sjæl fordømmes,
når den på sin Jesus tror,
nådens kilde aldrig tømmes,
nåden er og bliver stor;
men det er en afsagt dom:
siden Jesus til os kom,
skal vi bort fra synden vige
eller aldrig se Guds rige.

3. At du vil i dine lyster
fare fort, som du er van,*
og dig dog ved Jesus trøster,
går i evighed ej an.
Kære hjerte, ét af to:
enten udi bøn og tro
syndens vej at fly og hade
eller lide sjæleskade.

4. Lyset er i verden kommet,
ved du også, at du tror?
Har du nogen tid fornummet,
at din Jesus i dig bor?
Har hans nådes strålers kraft
i din sjæl sin virkning haft?
Kan du i dit hjerte finde,
at der er et lys derinde?

5. Hvordan går man dog og drømmer
i en sådan vigtig sag
og i sikkerhed forsømmer
nådens dyrebare dag?
Det er tid at sanse vel**
og at sørge for sin sjæl,
det er tid at forekomme***
Herrens strenge vredesdomme.

6. Lad din nådes glans oprinde,
milde Jesus, at jeg må
derved altid vejen finde,
som jeg har at vandre på!
Vær min formand, at jeg ej
kommer på den brede vej,
aldrig fra dit fodspor viger,
til jeg ind i Himlen stiger!
Ordforklaring *fortsætte som du er vant til **tænke sig om
***komme i forkøbet
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger H.A. Brorson 1732
Bibelhenvisninger
Forfatter Brorson, Hans Adolph
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Trokæisk / 8.7.8.7.7.7.8.8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26