Under behandling  
Nr 28
Endelig nr 549  
Titel Bliv i Jesus, vil du bære frugt
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Kristi efterfølgelse
Særligt register
Hovedudvalgets noter Tekstharmoniseres
Godk. 18.4.09
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Bliv i Jesus, vil du bære frugt!
Grenen kan ej leve skilt fra stammen,
og kun gennem hyrdens milde tugt
ledes og bevares hjorden sammen.

2. Bliv i Jesus! Dér er trygt, kun dér;
hvert et andet sted har sine farer,
og når verden lifligst mod dig ler,
frygt da allermest dens list og snarer!

3. Bliv i Jesus, vil du finde ro
til med kraft at vandre til Guds ære!
Bliv i Jesus, om du vil i tro
lære dig hver dag dit kors at bære!

4. Bliv i Jesus, vil du holde ud
modigt, trofast, sejerrigt i striden!
Da du klædes skal i helligt skrud,
når han henter sine bort fra tiden.

5. Bliv i Jesus, stol blot på hans magt
og hans trofasthed i livets skiften!
At han holder alt, hvad han har sagt,
alle løfter, hvert et ord i Skriften.

6. Bliv i Jesus! Gennem stormens brus
skal han lede dig ad rette veje.
Bliv i Jesus, og i Herrens hus
skal i evighed du livet eje.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lina Sandell 1877
Bibelhenvisninger
Joh 15,5
Forfatter Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist
Melodi angivelse Svensk folkemelodi
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Trokæisk / 9.10
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26