Under behandling  
Nr 278
Endelig nr 421  
Titel Hvor er du
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Omvendelse og tro
Særligt register
Hovedudvalgets noter tekstharmoniseres
se på den svenske tekst(Ahnfeldt)
gerne færre vers
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hvor er du? Hvor er du? Hvor haster du hen?
Mit barn, som jeg skabte med ære!
Hvorfor har du skjult dig i haven, min ven?
Træd frem for din skaber og Herre!
I dag når du hører ham kalde!

2. Hvornår vil du sanse at søge din Gud,
din dommer, når dagen er omme?
Hvornår vil du fatte og følge hans bud
og give ham ret i hans domme?
I dag når du hører ham kalde?

3. Din tid er jo Herrens, din time står fast,
dit liv kan du ikke forlænge!
I dag må du komme, i dag har det hast,
men engang han døren skal stænge.
Da er det forgæves at banke.

4. Din fromhed, din egen fortræffelighed
forslår ej for Herren, den rene.
Skal du være hellig, skal du finde fred,
det sker kun igennem den ene,
som blev gjort til synd for os alle.

5. I ham er du reddet fra fald og fortræd.
I ham kan du svare din Herre:
Her er jeg! Her er jeg! Min frelse og fred,
din nåde kan syndere bære,
til jeg er i tryghed for evigt!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lina Sandell 1863. Kaj Nielsen 1991 og 2010
Bibelhenvisninger
1 Mos 3,9
Hebr 3,7
Forfatter Nielsen, Kaj
Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 5 linier / Anapæstisk / 11.9.11.9.9
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26