Under behandling  
Nr 271
Endelig nr 592  
Titel Hvilken ven vi har i Jesus
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Bøn
Særligt register
Hovedudvalgets noter godkendt - se kommisoriet
giv den B melodi
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hvilken ven vi har i Jesus,
alt han ved og alt formår,
han den største byrde letter,
når i bøn til ham vi går.
Men vor fred så tit forspildes
sorg og møje blir vor løn,
blot fordi vi ikke bringer
alle ting til Gud i bøn.

2. Om du fristes eller prøves,
synes livets kamp dig hård,
aldrig skal du modløs blive,
når i bøn til Gud du går.
Selv når kærest ven dig svigter,
aldrig svigte vil Guds Søn.
Al vor svaghed Jesus kender –
tal med ham om alt i bøn.

3. Er dit hjerte fuldt af uro?
Tror du, trængsler forestår?
Jesus, du er dog vor tilflugt,
så i bøn til dig vi går.
Kan en sådan ven du finde,
som Guds egen kære Søn?
Bær i glæden som i sorgen
alle ting til ham i bøn.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Joseph Scriven 1855. Elevine Heede 1877
Bibelhenvisninger
Fil 4,6
Forfatter Heede, Elevine
Scriven, Joseph
Komponist Converse, Charles Croszat
Larsen, Anne Rauff
Melodi angivelse C.C. Converse 1868
Anne Rauff Larsen 2011
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Trokæisk / 8.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26