Under behandling  
Nr 267
Endelig nr 531  
Titel Hvem har en sådan Gud som vi
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Frimodighed og glæde
Særligt register
Hovedudvalgets noter tekst harmoniseres
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hvem har en sådan Gud som vi?
Hvor finder man hans lige?
Hvor høj og herlig er han i
sin almagts kongerige!
Blot i et nu og med et ord
han skaber himmel, hav og jord
og alt, hvad der sig rører.

2. Og dette Herrens storværk var
fuldkomment, godt og herligt;
men kort sin herlighed det bar,
den røvedes begærligt.
Da blev det ondt, som før var godt;
i Adams fald og brøde blot
er verden syndig blevet.

3. Men Gud vil ingen synders død,
han menneske er blevet,
og vi nu ved hans liv og død
fik al vor skyld afskrevet.
Med disse ord: »Det er fuldbragt,«
har Jesus frihed os tilsagt;
hvem dette tror, er salig.

4. Ja, salige som Adam selv
og som den første kvinde,
vi renset er i nådens elv,
skal alt i Kristus finde.
Så har vi da en frikøbt sjæl
som gave fra Immanuel,
vor skaber og vor frænde.*

5. Så syng da hver, som salig er,
lad hjertet tak frembære!
Så syng da hele Himlens hær
og giv vor frelser ære.
Dig, Jesus, evig lov og pris,
at du på så fuldkommen vis
har friet os fra døden!
Ordforklaring * ven, slægtning
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Ukendt forfatter. Ahnfelts sange 1861
Bibelhenvisninger
Forfatter Ahnfelts sange,
Komponist Ahnfelt, Oscar
Møller, Frede
Melodi angivelse Oscar Ahnfelt 1861
Frede Møller 2008
Melodi rettigheder
Versemålregister 7 linier / Jambisk / 8.7.8.7.8.8.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26