Under behandling  
Nr 256
Endelig nr 292  
Titel Hvad er den kraft
Emne Helligånden
Underemne Ordet og sakramenterne
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hvad er den kraft, hvad er den magt,
den kristne ridderskares pragt,
den skærm, det skjold, den borg for hæren,
der kæmpede for Himmel-æren,
det sværd, som aldrig faldt til jord?
Det er Guds ord, det er Guds ord.

2. Hvad er som et tveægget sværd,
som bryde kan hver modstand her,
som intet panser ude stænger,
men gennem sjæl og ånd sig trænger
og os vor afmagt lærer her?
Det er Guds ord, Guds ord det er.

3. Hvad bruser som en stormvinds slag
og overdøver tordens brag?
Hvad dundrer i en synders øre,
som dommens røst han skulle høre,
som minder ham om straffen der?
Det er Guds ord, Guds ord det er.

4. Hvad suser som en vårlig vind
og bringer sommer til hvert sind?
Hvad læger sønderknuste hjerte
og bringer trøst i syndens smerte?
Hvad driver sorgen fra os her?
Det er Guds ord, Guds ord det er.

5. O kraftens ord, du livets ord!
Til salighed på denne jord
af Herren selv du er os givet;
i dig er sandheden og livet.
Du viser vej til Himlen her;
thi Herrens, Herrens ord du er.

6. O, kom med kraft! O, kom med liv!
Vor fulde rustning selv du bliv,
at stærke vi kan stå i striden
og sejrende gå ud af tiden
til Himlen fra en stridfuld jord.
Kom, før os du, Guds eget ord.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger E.M. Arndt 1818
Lina Sandell 1855
Bibelhenvisninger
Ef 6,17
Hebr 4,12
Jer 23,29
Forfatter Arndt, Ernst Moritz
Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist Schulz, Johann Abraham Peter
Melodi angivelse J.A.P. Schulz 1793
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Jambisk / 8.8.9.9.8.8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26