Under behandling  
Nr 249
Endelig nr 200  
Titel Hil dig, Frelser og Forsoner
Emne Sønnen
Underemne Påske - lidelse og død
Særligt register
Hovedudvalgets noter som DDS 192
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!

2. Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?

3. Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

4. Ak! nu føler jeg til fulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde.
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værd, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?

5. Dog jeg tror, af dine vunder*
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte** hjertet rent.

6. Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!

7. Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

8. Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold.***

9. Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når Fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!
Ordforklaring *sår **vaske ***løn
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Arnulf af Louvain før 1250. N.F.S. Grundtvig 1837
Bibelhenvisninger
Forfatter Arnulf af Louvain,
Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin
Komponist Hoffman, Caspar Christian
Laub, Thomas Linnemann
Melodi angivelse C.C. Hoffman 1878
Thomas Laub omkr. 1890
Melodi rettigheder
Versemålregister 5 linier / Trokæisk / 8.8.8.8.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26