Under behandling  
Nr 241
Endelig nr 290  
Titel Herre, tal, din tjener hører
Emne Helligånden
Underemne Ordet og sakramenterne
Særligt register
Hovedudvalgets noter godkendt
vælg anden primær melodi end Jesus dine dybe vunder
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Herre, tal, din tjener hører,
på dit ord jeg giver agt,
ånd og liv det med sig fører,
sandt er alt, hvad du har sagt!
Dødens magt hos mig er stor,
Herre, lad dit livets ord
så mit hjerte gennemtrænge,
at jeg fast ved dig må hænge!

2. Dine ord er klare bække,
hvor min tørst jeg slukke kan,
og mod hunger vil de dække
mig et bord i øde land.
Dine ord mig lede skal
gennem dødens dybe dal,
er det sværd, hvormed jeg strider,
trøstens bæger, når jeg lider.

3. Herre Jesus, lad mig have
dine ord til trøst og tugt
og lad denne Himlens gave
bære en velsignet frugt!
Tag dem aldrig bort fra mig,
til i Himmerig hos dig
du den ære mig vil gøre:
jeg dig selv må se og høre.
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Anna Sophia af Hessen 1658. Bernt A. Støylen 1906
Bibelhenvisninger
1 Sam 3,9
Forfatter Anna Sophia af Hessen-Darmstadt,
Støylen, Bernt Andreas
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Trokæisk / 8.7.8.7.7.7.8.8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26