Under behandling  
Nr 24
Endelig nr 281  
Titel Behold os, Herre, ved dit ord
Emne Helligånden
Underemne Ordet og sakramenterne
Særligt register
Hovedudvalgets noter
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot* i evighed!

2. Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers Herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!

3. Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!
Ordforklaring *konge
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Martin Luther 1542. Dansk 1556. N.F.S. Grundtvig 1837. H.S. Prahl 1888
Bibelhenvisninger
Forfatter Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin
Luther, Martin
Prahl, Hans Schlaikier
Komponist Skjerning, Filip
Melodi angivelse Filip Skjerning 2011
Melodi rettigheder © Skjerning, skjerning.net
Versemålregister 4 linier / Jambisk / 8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26