Under behandling  
Nr 239
Endelig nr 450  
Titel Herre, om du med din hjælp
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Anfægtelse og hvile
Særligt register
Hovedudvalgets noter tekst harmoniseres
se på oversættelse af den første linie fra svensk
godkendt d. 30.10.2010
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Herre, om du med din hjælp til mig tøver,
lad mig i vantro ej tvivle om den!
Hjælp mig at se, du blot kærligt mig prøver
og gennem mørket vil lede mig hjem.
Giv mig at hvile ved løfterne dyre,
som i Guds ord netop taler til mig.
Selv mine vildsomme tanker du styre
fremad på vejen, som fører til dig.

2. Hjælp mig, o Herre, men lad mig ej give
navn til den hjælp, som dog kommer fra dig.
Selv du til nåden mig altid vil drive,
du har jo midler, du rådvild står ej.
Bedre den bitreste tugt, Herre kære,
end egen styrke og trøst uden dig.
Lad du den barnlige frygt hos mig være,
giv, at den aldrig må vige fra mig.

3. Lær mig at se, hvad du har til mig vundet,
indtil jeg glad når forløsningens dag.
Altid på ny se det blod, der er rundet,
vis på, at Jesus har klaret min sag.
Fjenden forsøger min sjæl at forvilde,
hvisker bestandig om synden så stor.
Gør du mit bævende hjerte så stille,
at jeg kan hvile i tro ved dit ord!

4. Lad ej fornuften og vantroen råde;
lær mig at tro, hvor jeg ikke kan se!
Og når jeg kommer i angst og i våde,
lær mig i Ordet at glemme min ve.
Medens de vekslende timer heniler,
hjælp, at ved håbet jeg fastholdes må,
giv, at min ånd sig ved korset blot hviler,
indtil det dages, og sol kan opgå!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lina Sandell 1867
Bibelhenvisninger
Forfatter Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Daktylisk / 11.10
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26