Under behandling  
Nr 238
Endelig nr 241  
Titel Herre, når din time kommer
Emne Sønnen
Underemne Jesu genkomst
Særligt register
Hovedudvalgets noter DDS 277 - Godkendt
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst Pga. rettigheder kan teksten ikke vises
Ordforklaring
Tekst rettigheder © Norsk Musikforlag A/S, Oslo. Trykt med tilladelse
Historiske oplysninger Svein Ellingsen 1976. Holger Lissner 1992
Bibelhenvisninger
1 Joh 3,2
Forfatter Ellingsen, Svein Ørnulf
Lissner, Holger
Komponist Gullichsen, Harald
Melodi angivelse Harald Gullichsen 1976
Melodi rettigheder © Norsk Musikforlag A/S, Oslo. Trykt med tilladelse
Versemålregister 5 linier / Trokæisk / 8.8.8.8.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26