Under behandling  
Nr 236
Endelig nr 648  
Titel Herre, jeg vil gerne tjene
Emne Tjeneste - mission
Underemne Tjeneste - mission
Særligt register
Hovedudvalgets noter DDS 373
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Herre, jeg vil gerne tjene,
tjene dig, og dig alene,
tag og brug mig, som du vil!
Hvad jeg ejer, har du givet,
hver en evne, selve livet,
dig det hele hører til.

2. Led mig, Frelser, ved din nåde,
også når jeg selv vil råde
og vil gå min egen vej;
sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Kristian Østergaard 1891
Bibelhenvisninger
Forfatter Østergaard, Kristian
Komponist Aaskov, Claus
Melodi angivelse Claus Aaskov 1995
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Trokæisk / 8.8.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26