Under behandling  
Nr 234
Endelig nr 603  
Titel Herre, ifør mig din kraft
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Bøn
Særligt register
Hovedudvalgets noter godkendt
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Herre, ifør mig din kraft fra det høje,
jeg i mig selv har ej styrke og mod.
Giv, at jeg altid har din vej for øje,
led mig til nådens og sandhedens flod!

2. Sluk du min tørst ved den levende kilde,
hvorom ej verden det ringeste ved!
Ildstøtte, led mig i natten så stille;
skystøtte, skjul mig, når dagen er hed!

3. Vær mig et værn mod al synd på min færden,
vær mig en fæstning, hvor trygt jeg kan bo!
Lad mig ej søge min lykke i verden,
lad mig ej søge på jorden min ro!

4. Saligheds væld er i dig for os rundet,
du er den levende kilde for mig!
Det er min lykke, at her jeg er fundet,
kæreste Jesus, i dig, blot i dig!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Lina Sandell 1859
Bibelhenvisninger
Forfatter Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelmina
Komponist
Melodi angivelse Ukendt komponist
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Daktylisk / 11.10
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26