Under behandling  
Nr 230
Endelig nr 611  
Titel Herre, dit ord er min tilflugt
Emne Det personlige kristenliv
Underemne Modgang og trøst
Særligt register
Hovedudvalgets noter Fortrøst mig ved... I stedet for til
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Herre, dit ord er min tilflugt i nøden,
selv om min trængsel er aldrig så stor.
Selv har du sagt, at i livet og døden
jeg må fortrøste mig blot ved dit ord.

2. Herre, du selv er min styrke alene,
al min retfærdighed har jeg i dig.
Ingen med rette mig da skal formene*
adgang til Riget, du skænkede mig.

3. Herre, jeg end er en fremmed i verden,
vandringens møje ej endt er endnu.
Men på min farlige, vildsomme færden
følg mig og led mig, min Frelser, blot du!

4. Herre, hold altid mig fast ved det ene,
at jeg må frygte og elske kun dig.
Hjælp mig i Ånden dig villigt at tjene,
dig, som så nådefuldt først tjente mig.
Ordforklaring *forbyde
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Mathilda Ellinen 1877. J. Bäck 1886
Bibelhenvisninger
Forfatter Bäck, Johannes
Ellinen, Mathilda
Komponist Blomqvist, Joël
Melodi angivelse Joël Blomqvist 1878
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Daktylisk / 11.10
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26