Under behandling  
Nr 228
Endelig nr 696  
Titel Herre Jesus, vi er her
Emne Indledning og afslutning
Underemne Indledning og afslutning
Særligt register
Hovedudvalgets noter DDS 417
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Herre Jesus, vi er her
i dit hus dit ord at høre;
vær du selv i Ånden nær,
dan vort hjerte og vort øre,
at vi må i sjæl og sinde
lukke dig og Himlen inde!

2. Vor forstand i mørkets bånd
kan jo ikke sandhed kende,
uden din den gode Ånd
vil sit lys i os optænde;
godt at tænke, tale, gøre,
dertil må din Ånd os føre.

3. O du herlighedens glans,
lys af lys, Guds hjertes tale,
træng dig gennem sind og sans,
væk os af al tungheds dvale!*
Bøn og sang lad liflig klinge,
Ordet frugt mangfoldig bringe!
Ordforklaring *tungnem sløvhed
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Tobias Clausnitzer 1663. Dansk 1740.
N.F.S. Grundtvig 1837. B.S. Ingemann 1854.
Bearbejdet 1947
Bibelhenvisninger
Forfatter Clausnitzer, Tobias
Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin
Ingemann, Bernhard Severin
Komponist Ahle, Johann Rudolph
Melodi angivelse Johann Rudolph Ahle 1664
Melodi rettigheder
Versemålregister 6 linier / Trokæisk / 7.8.7.8.8.8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26