Under behandling  
Nr 225
Endelig nr 695  
Titel Herre Jesus, du som sagde
Emne Indledning og afslutning
Underemne Indledning og afslutning
Særligt register
Hovedudvalgets noter godkendt
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Herre Jesus, du som sagde
til os: »Bed, så skal I få«,
hvilken dyr juvel du lagde
i vor hånd at agte på!
Du, som rig nok er for alle,
hjælp os navnet dit påkalde,
og lad nåderegnen falde,
at selv ørken blomstre må!

2. Lad din milde Ånd fornemmes
levende i denne stund,
at ej falskheds lære fremmes,
fører os fra Ordets grund!
Send dit lys, det rene, klare,
os din visdom åbenbare,
i din sandhed os bevare
gennem Ordet af din mund.

3. Tak og lov for nådens under,
tak for Ordets rige bord,
tak for gode himmelstunder
allerede her på jord!
Herre, hjælp os, dig til ære,
at vi pryde må din lære.
Dig vor bøn vi vil frembære!
Amen er dit løftesord!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Nils Frykman 1888
Bibelhenvisninger
Forfatter Frykman, Nils
Komponist
Melodi angivelse
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Trokæisk / 8.7.8.7.8.8.8.7
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26