Under behandling  
Nr 217
Endelig nr 693  
Titel Hellige Fader, nær du os nu være
Emne Indledning og afslutning
Underemne Indledning og afslutning
Særligt register
Hovedudvalgets noter godkendt
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hellige Fader, nær du os nu være,
lad os erfare kraften af din lære!
Giv du os mere, end vi kan begære,
hør os, o Fader!

2. Jesus, vor Frelser, som er død for alle,
hør os og hjælp os, vi vil dig påkalde.
Led os og bær os, at vi ej må falde;
du er vor styrke!

3. Kom Helligånd, os i al sandhed lede,
himmelske due, os besøg hernede!
Nådig velsign os, derom vil vi bede.
Amen, ja, amen!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Jacob T. Jacobsson 1888
Bibelhenvisninger
Forfatter Jacobsson, Jacob Thimotheus
Komponist Flemming, Friedrich Ferdinand
Melodi angivelse Friedrich Ferdinand Flemming 1811
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Daktylisk / 9.11.11.5 trokæisk
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26