Under behandling  
Nr 216
Endelig nr 29  
Titel Hellig, hellig, hellig
Emne Lovsang
Underemne Lovsang
Særligt register
Hovedudvalgets noter som DDS 422
Der er 2 udgaver af samme melodi.
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!
Årle lad ved morgen vor lovsang hæve sig:
Hellig, hellig, hellig, nådefuld og mægtig,
Gud i det høje! Ære være dig!

2. Hellig, hellig, hellig! Se, omkring din trone
knæler alle helgen med lov og jubel ned!
Hør, serafers lovsang har den samme tone:
Gud, du er Gud i tid og evighed!

3. Hellig, hellig, hellig! Lyset er dit rige,
syndigt øje blændes af al din herlighed;
ene du er hellig, ingen er din lige,
ingen som du i magt og kærlighed.

4. Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!
Hav og jord og himmel i pris forene sig!
Hellig, hellig, hellig, nådefuld og mægtig,
Gud i det høje! Ære være dig!
Ordforklaring
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Reginald Heber før 1826. Chr. Ludwigs 1911.
Bearbejdet 1951
Bibelhenvisninger
Es 6,3
Åb 4,8
Forfatter Heber, Reginald
Ludwigs, Christian
Komponist Dykes, John Bacchus
Melodi angivelse J.B. Dykes 1861
J.B. Dykes 1861. Den svenske koralbog 1939
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Trokæisk / 12.11.12.10
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26