Under behandling  
Nr 200
Endelig nr 220  
Titel Han er opstanden
Emne Sønnen
Underemne Påske - opstandelse og sejr
Særligt register
Hovedudvalgets noter tekst harmoniseres i omkvæd og vers 2
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst Pga. rettigheder kan teksten ikke vises
Ordforklaring
Tekst rettigheder © Norsk Musikforlag A/S, Oslo. Trykt med tilladelse
Historiske oplysninger Bernhard Kyamanywa. A.M. Brodal 1979
Bibelhenvisninger
Matt 28,5ff
Forfatter Brodal, Anne Margarethe
Kyamanywa, Bernhard
Komponist
Melodi angivelse Tanzaniansk folkemelodi
Melodi rettigheder
Versemålregister 8 linier / Daktylisk / 9.9.9.9.10.10.9.9 trokæisk
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26