Under behandling  
Nr 197
Endelig nr 131  
Titel Gør døren høj
Emne Sønnen
Underemne Advent og nytår
Særligt register
Hovedudvalgets noter som DDS 84
meget gerne en ny melodi af Frede Møller
begge melodier skal med
Tekstudvalgets forslag
Færdig tekst 1. Gør døren høj, gør porten vid!
Den ærens konge kommer hid;
han hersker over alle land
og er al verdens frelsermand.

2. Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed;
sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.

3. Han os bebuder glædens år,
vor nød ved ham en ende får;
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.

4. O, salig er den stad for vist,
hvis konge er den Herre Krist;
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.

5. Han er den rette glædessol,
som lyser fra Guds nådestol;
ved ham, Guds Søn, det lysne må
udi vort hjertes mørke vrå.*

6. Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!

7. Og ved din Helligånd os led
på vejen frem til salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!
Ordforklaring *krog
Tekst rettigheder
Historiske oplysninger Georg Weissel omkr. 1642. N.J. Holm 1829
Bibelhenvisninger
Sl 24,7ff
Forfatter Holm, Niels Johannes
Weissel, Georg
Komponist
Melodi angivelse Genève 1551
Melodi rettigheder
Versemålregister 4 linier / Jambisk / 8
Helt Færdig  

 
Fælles Sangbogsudvalg copyright 2007 - Sidst opdateret 26-05-2014 11:26